navigation

Услуги

Услугите на Инокс България ЕООД намират приложение в сферата на едрия и среден бизнес, както и в различните държавни организации и учреждения, големи търговски обекти, ведомствени фирми, специализирани фирми за охрана.

Компанията извършва поддръжка на: системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни инсталации, телефонни и компютърни инсталации.

От 2006 г. има разрешение No... на МВР за обследване на пожарни обекти на територията на страната.
С цел разширяване на дейността, фирмата започна производство, продажба и сервиз на пожарогасителна техника, като сервизите са в цялата страна.

Поддържат се тесни контакти със съседните страни - предимно Сърбия, Румъния и Македония.

Препоръчани продукти

Видеонаблюдение

Цветни, Инфрачервени или Термални: инфрачервените камери се използват най-вече за нощно виждане. Те изискват специални лампи – инфрачервени прожектори. За работата на термалните камери не е необходимо допълнително осветление, но те са изключително скъпи. Ако вашата система ще следи обекти през деня и ще работи в добре осветени помещения очевидният избор е цветни камери.

Контрол на достъпа

Системата за контрол на достъп осигурява централизирано управление и контролиран достъп до помещения, сгради, асансьори и др. Това се осъществява е посредством безконтактна чип карта, като при прочитане на картата от контролер се извършва проверка за правата на достъп, ако той е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм.

Пожароизвестителни системи (ПИС)

Различават се два основни типа системи за пожароизвестяване: конвенционални и адресируеми. Конвенционални системи – кабелната линия излиза от контролния панел и завършва с краен (end of line) елемент, най-често резистор. В продължение на кабелната линия се свързват детектори и ръчни пожароизвестители. Организираните по този начин линии се наричат конвенционални зони (conventional zones).